Menu

Over jouw schone stad

Onze missie

In de missie en visie van Jouw Schone Stad staan Duurzame Ontwikkelingsdoelen hoog op de agenda en onderschrijven zij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze gaan over verbetering van de leefbaarheid van onze planeet, welzijn voor mensen en duurzame productie en consumptie. En wat op wereldschaal als doel wordt gesteld, gaat ook op voor onze eigen, lokale leefomgeving.

Met de educatieve activiteiten van Jouw Schone Stad laten we op speelse wijze zien hoe waardevol het is om samen te werken aan een schone omgeving. Denk dan aan een schone lucht, schoon water en een schone straat. Dit doen we middels geheel verzorgde lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs en promotieactiviteiten op festivals en evenementen.

Programma’s & activiteiten

Als het op ons klimaat aankomt, geldt het gezegde: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen horen en zien via diverse media over bijvoorbeeld de plastic soep en natuurlijke bronnen die opraken. Maar wat te doen? Onze programma’s en activiteiten leggen de verbanden tussen oorzaak en gevolg en zetten aan tot goed gedrag. We ervaren dat kinderen gemotiveerd aan de slag gaan en meteen veranderingen aanbrengen in de mindset van hun persoonlijke omgeving. Denk aan opvoeders en familie, waarbij ze geen blad voor de mond nemen als zij iets in de papierbak gooien wat daar niet in thuishoort. Jouw Schone Stad ziet hier een kans en verantwoordelijkheid om “jong” van de juiste informatie en handvatten te voorzien om ook “oud” in beweging te krijgen.

MEER INFORMATIE

Informatie voor

Gemeenten

Informatie voor

Scholen

Informatie voor

Bedrijven

Programma's

Basisonderwijs Let's do it Kids

Met deze lesprogramma’s,
aangepast per bouw, creëren we
een leerzame ervaring voor de hele
school, van de kleuters tot aan de
groepen acht.

Meer informatie
Basisonderwijs What’s SUP

Met onze What’s SUP
leerprogramma’s gaan we dieper
in op onderwerpen zoals single use
plastic en afvalscheiding.

Meer informatie