Menu

In de missie en visie van Jouw Schone Stad staan Duurzame Ontwikkelingsdoelen hoog op de agenda en onderschrijven zij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze gaan over verbetering van de leefbaarheid van onze planeet, welzijn voor mensen en duurzame productie en consumptie. En wat op wereldschaal als doel wordt gesteld, gaat ook op voor onze eigen, lokale leefomgeving.

Met de educatieve activiteiten van Jouw Schone Stad laten we op speelse wijze zien hoe waardevol het is om samen te werken aan een schone omgeving. Denk dan aan een schone lucht, schoon water en een schone straat. Dit doen we middels geheel verzorgde lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs en promotie activiteiten op festivals en evenementen.

Als het op ons klimaat aankomt, geldt het gezegde: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen horen en zien via diverse media over bijvoorbeeld de plastic soep en natuurlijke bronnen die opraken. Maar wat te doen? Onze programma’s en activiteiten leggen de verbanden tussen oorzaak en gevolg en zetten aan tot goed gedrag. We ervaren dat kinderen gemotiveerd aan de slag gaan en meteen veranderingen aanbrengen in de mindset van hun persoonlijke omgeving. Denk aan opvoeders en familie, waarbij ze geen blad voor de mond nemen als zij iets in de papierbak gooien wat daar niet in thuishoort. Jouw Schone Stad ziet hier een kans en verantwoordelijkheid om “jong” van de juiste informatie en handvatten te voorzien om ook “oud” in beweging te krijgen.

Informatie voor gemeenten

Naast het behalen van EU richtlijnen rondom single use plastics eind 2024, doen gemeenten hun uiterste best om vóór 2030 de Sustainable Development Goals te behalen en Jouw Schone Stad ondersteunt hen hierbij. Dit doen we al ruim zes jaar met onze effectieve educatieve programma’s en promotieactiviteiten op het gebied van zwerfafval, single use plastics, afvalscheiding, duurzame energie, verstening, wateroverlast en de plastic soep.

De inhoud van de programma’s zijn altijd gericht op het ondersteunen van gemeentelijk beleid en hierin kunnen we tevens een ondersteunend gesprekspartner zijn.

U ziet het bijvoorbeeld terug in educatieve programma’s waarin wij ons richten op basisschoolleerlingen en hun invloed op de volwassenen in hun leven. Ouders luisteren naar hun kinderen en zo heeft elk programma en/of promotieactiviteit een groot bereik met de (beleids)boodschap die het met zich meedraagt.

Hoe werkt dat dan? Kinderen delen nieuwe inzichten met de ouders en zij zijn doorgaans welwillend naar hun kinderen toe, zeker als het gaat om onderwerpen die de toekomst van hun kinderen aangaan. Met gemak wordt zo het bereik van de boodschap verdubbeld.

Voor ons betekent een samenwerking dat we de gemeente volledig ontlasten. Bijvoorbeeld het aanleveren van rapportages, maar ook het uitlichten van promotieactiviteiten door het verzorgen en verspreiden van persberichten.

De deadline van de EU-richtlijnen omtrent SUP komt al snel dichterbij. Is uw gemeente geïnteresseerd om deze transitie gemakkelijker te maken voor de consument? Daar kunnen wij een rol in spelen.

Middels pionierende samenwerkingspartners, blijft ons aanbod zich uitbreiden. Heeft uw gemeente een vooruitstrevend doel voor ogen en bent u geïnteresseerd in wat Jouw Schone Stad voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op!

  • We met deelnemende scholen al een miljoen stukjes zwerfafval hebben opgeruimd?
  • We al meer dan 81.000 duizend kinderen hebben bereikt met onze educatieve programma’s?
  • Wist u dat al die 81.000 kinderen deze met veel enthousiasme duurzame informatie doorgeven aan hun ouders en verzorgers en aandringen op verandering?
Informatie voor scholen

Scholen doen hun uiterste best om goed burgerschap te creëren bij haar leerlingen en Jouw Schone Stad ondersteunt jouw school hierbij. Dit doen we al ruim zes jaar met onze effectieve maatschappelijke schoolprogramma’s op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie, zwerfafval, afvalscheiding, textiel en de plastic soep.

Omdat leerkrachten genoeg verantwoordelijkheden dragen, neemt onze gastdocent tijdens ons programma de les over, waarmee we de leerkracht ontlasten. Als uw school werkt met themaweken, sluiten de geheel verzorgde programma’s van Jouw Schone Stad hier naadloos bij aan. Heeft uw school een vooruitstrevend doel voor ogen en bent u in geïnteresseerd in wat wij voor uw school kunnen betekenen? Neem dan contact op!

Benieuwd naar de programma’s voor scholen? Bekijk ze hier!
Wil je een clean-up organiseren voor jouw klas? Klik dan hier!

  • We bij bijzonder veel scholen vaker terug mogen komen?
  • We ook aangepaste lesprogramma’s verzorgen bij speciaal onderwijs?
  • We in overleg een geschikte datum prikken en daarna de interne communicatie aanleveren?
  • Onze programma’s invulling geven voor leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8?